Curs de postgrau: Anàlisi econòmica i filosòfico-política del capitalisme contemporani

La Fundació Revolució Democràtica, la revista SinPermiso, GREECS, la Fundación Socialismo Sin Fronteras, la Fundació Nous Horitzonts, l'Observatori DESC, l'Ateneu Roig i la revista Crític organitzen el curs de postgrau Anàlisi econòmica i filosòfico-política del capitalisme contemporani a la Universitat de Barcelona. 


Nom del curs: 
Anàlisi econòmica i filosòfico-política del capitalisme contemporani. Eines per a l’anàlisi dels principals problemes polítics, econòmics i socials del nostres temps
Nombre d’anys acadèmics: 1
Curs acadèmic d’inici de docència: 2015
Nombre de crèdits: 15 ETCS
Import de la matrícula: 900€

Entitat Gestora: Fundació Revolució Democràtica
Adreça: Portal de l’Àngel 42 2 º A 08002 Barcelona
Contacte: posgrado@sinpermiso.info
Col.laboren: revista SinPermiso, GREECS, Fundació Revolució Democràtica, Fundación Socialismo Sin Fronteras, Fundació Nous Horitzonts, Observatori DESC, Ateneu Roig y revistaCrític
Centre responsable: Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
Modalitat de docència: Presencial

Directors: Antoni Domènech y Daniel RaventósCoordinador: Luis Juberías
Lloc de realització: Ateneu Roig (Torrent del Vidalet, 34)
Adreçat i/o requisits d’accés: Persones llicenciades, diplomades, professionals de l’administració i altres persones amb experiència en el món associatiu, sindical, polític interessades a aprofundir des d’una visió interdisciplinar en els poblemes econòmics, socials, polítics i culturals dels nostres tempsPresentació i justificació
El curs s’imparteix presencialment i inclou classes teòriques i pràciques, seminaris, avaluacions, així com dedicació personal autònoma de l’estudiant.

Dues línies de reflexió estan darrera de la formulació d’aquesta proposa docent:

- d’una banda la convicció de la necessitat que, en una societat democràtica, la relació de la universitat amb la vida social i econòmica ha de ser de servei públic, cosa que és garantida pel principi d’autonomia. El curs vol ser un pont entre la vida social del nostre país i el món de la investigació i l’ensenyament superior.
- de l’altra oferir una visió el més interdisciplinar possible dels problemes econòmics isocials del nostre temps. La divisió de disciplines provoca limitacions que poden subsanar-se pel diàleg entre especialistes disposats a atendre arguments clarament i competentment construïts. El trasllat d’aquest diàleg interdisciplinar entre economistes, politòlegs, juristes, filòsofs i historiadors pot ser un servei públic.

Objectius generals
L’objectiu del programa és facilitar una formació de persones amb una visió interdisciplinar i àmplia dels problemes econòmics i socials del nostre temps i les competències tècniques necessàries per aprofitar des de la pràctica social els recursos que provenen de la reflexió i investigació acadèmica.

Objectius específics
Aportar coneixements, tècniques i instruments per a l’anàlisi i l’acció davant els principals problemes econòmics, socials i polítics del nostre temps, desenvolupant les competències bàsiques i el conjunts d’habilitats necessàries per al desenvolupament eficaç en els futurs treballs aplicats que desenvolupin els i les diplomats/des.

Capacitats bàsiques
En acabar el programa, els qui obtinguin el Diploma de postgrau han d’haver adquirit o desenvolupat:

-Capacitat per a una aproximació interdisciplinar i teòrico-pràctica als problemes del nostre temps, en la perspectiva d’una concepció integrada de les ciències socials.

-Capacitat de connexió entre la pràctica social i els recursos que provenen de la reflexió i investigació acadèmica, que puguin constituir un pont de relació entre ambdós móns.

Avaluació

L’avaluació consisteix en el control de la presencialitat, que ha de ser d’un mínim del 80% i l’elaboració d’un treball de síntesi que serà avaluat per una comissió d’avaluació establerta pel director acadèmic i composada per alguns dels docents.