Noves adhesions de la Fundació :

 • Radical May per transformar el món
El món s'ha vist sacsejat per una pandèmia que ha fet tremolar els fonaments de la societat capitalista. En aquests moments d'incertesa és més necessari que mai posar-nos a pensar i a discutir sobre les idees que propiciaran la transformació profunda que necessiten les nostres societats. Una sèrie d'editorials radicals de tot el món juntament amb LITERAL, la fira d'idees i llibres radicals, estem organitzant el Radical May.
.


Es tracta d’una plataforma online del llibre radical que durant el mes de maig comptarà amb una programació variada de taules rodones, xerrades i debats al voltant de les idees que transformaran el món que ve. En la majoria de franges horàries i diversitat d’idiomes. Aquesta acció comuna iniciarà l’1 de maig, diada internacional de la classe treballadora. La iniciativa tindrà com a espai de trobada i difusió la pàgina web de la fira LITERAL.  Així, radicalmay.literalbcn.cat serà, alhora, agenda i repositori de les activitats que es programaran de l'1 al 31 de maig arreu del món.

Us podeu adherir aquí:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUmYa8TPHef3ZKQcww7iPtnekr4aZDYf5ulegZj1sRw0vKFA/viewform
.


En la crisi del covid-19 visibilitzem la precarietat amb perspectiva de gènere


Des del grup de treball de Prevenció en violències masclistes del Consell Nacional de Dones de Catalunya s'ha creat el document "Visibilitzem la precarietat amb perspectiva de gènere" mitjançant el qual volen visibilitzar les denúncies i exigencies per poder continuar treballant per assolir un mon més just i on la igualtat de gènere sigui una realitat

Aquí  podeu llegir el document íntegre!!


Noves adhesions de la Fundació :

 • Comunicat de la plataforma Llatinoamèrica unida BCN

L’actual context d’emergència sanitària provocat pel Covid-19 ha posat en evidència la fragilitat de la humanitat, de l’actual sistema econòmic i polític que no ha tingut eines suficients -ni tampoc una resposta coordinada i solidària a escala global- per a evitar milers de víctimes i abundants pèrdues socioeconòmiques. Tota crisi és una oportunitat de canvi. Per això, com a Plataforma Llatinoamèrica Unida Barcelona ens sumem a la campanya #RegularizaciónYA que s’estan impulsant les organitzacions socials i comunitàries per a posar fi a la greu situació d’exclusió, explotació laboral i segregació que viuen més de 600 mil migrants i refugiats en situació d’irregularitat administrativa a Espanya.

Sindicato ManteroBCN على تويتر: "✊ Presentamos la campaña ...


Així mateix, expressem el nostre suport a la campanya territorial impulsada per la Coordinadora Obrim Fronteres #RegularitzacióXTotes.

Pots adherir-te a la proposta aquí: 👇🏾


La Fundació ha signat els manifestos següents:

 • Per lluitar contra el virus... Regularització de les persones migrades!

Durant aquests durs mesos de pandèmia, les persones migrades sense papers que viuen a l’estat espanyol suporten el confinament i les seves conseqüències socials i econòmiques com la resta de la població, però en pitjors condicions.
Pots adherir-te a la proposta aquí:👇🏾

 • Comunicat de col·lectius antiracistes per la regularització

Diversos col·lectius reafirmem la denúncia de la llei d’estrangeria i del seu decret reglamentari, que de manera instrumental i racista, condiciona l’accés a drets a persones migrades i refugiades a les necessitats del mercat de treball. Exigim un canvi de paradigma en la política migratòria que prioritzi els drets i les llibertats de les persones.

Pots adherir-te a la proposta aquí: 👇🏾

https://sites.google.com/view/comunicado-rja

 • Pla de Xoc Social: Comunicat #MesuresdEmergència

Els riscos econòmics i socials del Coronavirus són ara mateix molt majors que els sanitaris. Desenes de sindicats i organitzacions instem al Govern que decreti ja un #PlanDeXocSocial. Cal protegir la salut i els drets.Animem a totes les persones afectades per aquesta crisi a autoorganitzar-se i impulsar juntes aquesta lluita. No consentirem que la crisi sanitària i la paralització econòmica es converteixin en una nova excusa per a augmentar la deterioració ecològica i climàtica, l’empobriment de la majoria de la societat i la vulneració dels drets més elementals.

Pots adherir-te a la proposta aquí: 👇🏾
La violència masclista no s’atura davant del COVID-19

Comunicat d’entitats feministes devant la crisi del COVID-19

Les administracions han oblidat l’especificitat de les entitats feministes i de l’Economia Social i Solidària

Necessitem mesures concretes per continuar treballant per l’equitat de gènere i oferir els serveis d’atenció a les dones en situació de violència

Davant la crisi sanitària del coronavirus, les entitats feministes que proveïm serveis per avançar cap a l’equitat de gènere i lluitar contra la violència masclista, adreçats a les dones, a la ciutadania i per a les administracions públiques ─entitats que formem part del tercer sector i de l’Economia Social i Solidària (ESS), sempre oblidades─ hem demostrat una capacitat important de reacció i d’adaptació per tal de continuar oferint els nostres serveis amb la màxima garantia de drets.
Per fer-ho, hem estat les primeres en adaptar-nos al treball a distància i vèncer les dificultats que hi hem trobat. Aquesta adaptació ha suposat invertir en recursos, en assessoraments, en temps per pensar i iniciar estratègies, en treball col·laboratiu a través de les xarxes socials. La generositat de les persones que treballem a les entitats ha permès posar a disposició dels projectes no només la nostra dedicació sinó també els nostres recursos personals (portàtils, telèfons, consums…). Aquesta contingència no ha estat fàcil, cal posar-la en valor, i cal que sigui reconeguda i compensada des de les administracions públiques.
En paral·lel, aquesta crisi està tenint un impacte econòmic a hores d’ara difícil de calibrar pel mateix Govern. Sabem que serà devastadora per les entitats feministes i les entitats de l’ESS, entitats petites, precàries, sense coixí, que depenem en bona mesura de les subvencions i contractacions públiques. Ens alarma la possibilitat de veure paralitzats quasi la totalitat de projectes en curs i veiem perillar la majoria de projectes que tenim previstos.
És per això que les entitats EXIGIM:
1.  En relació amb les subvencions:
o   Que no s’aturin. Que es calendaritzi amb molta claredat quins seran els terminis de sortida de les diferents convocatòries i amb quins pressupostos.
o   Que  no  es  redueixin  només  als  serveis  d’atenció  proporcionats  per  les entitats, i que s’entenguin com essencial qualsevol projecte de prevenció, sensibilització, recerca i avaluació que promogui l’avenç en la lluita contra les violències masclistes i en l’equitat de gener.
 • Que hi hagi un compromís perquè les resolucions vinculades a les subvencions ja convocades surtin immediatament després del cessament de l’estat d’alarma, no excedint els 15 dies.
 • Que s’accelerin els pagaments pendents de les subvencions en curs o ja justificades.
 • Que es flexibilitzin els criteris de compliment dels projectes subvencionats perquè no estiguin, en aquest cas, subjectes exclusivament a l’execució de les accions formulades, s’incorporin despeses estructurals i despeses vinculades a la gestió de la crisi en les justificacions econòmiques, en un percentatge important i com a costos sobrevinguts, com per exemple el lloguer dels locals buits i les espeses “personals” que hagin pogut efectuar les treballadores d’una entitat per al manteniment de serveis. Tanmateix que es puguin modificar i flexibilitzar els indicadors inicialment previstos.
 • Que les convocatòries i bases de l’any en curs s’adaptin i es flexibilitzin tenint en compte els esforços de les entitats per donar resposta davant la situació de crisi.
 • Que es permeti la reformulació dels projectes ja presentats i pendents de resolució en el mateix sentit esmentat, incorporant l’esforç estructural d’adaptació a la crisi.
 •  Que es puguin flexibilitzar els terminis de justificació dels projectes subvencionats.
2.  En relació amb els contractes:
 •  Que s’abonin tots els projectes o serveis contractats per les administracions, si s’han vist interromputs o aturats per la situació d’alarma, o per decisió de la mateixa administració.
 • Que es considerin els projectes aprovats per les administracions, planificats i en alguns casos iniciats i en tràmit de contractació formal, com a contractes formalitzats.
 • Que es continuï amb l’execució dels contractes, serveis i activitats que no s’han suspès per força major, i que se’n faciliti l’execució a través de les alternatives a distància proposades o pactades amb les entitats.
 • Que es flexibilitzin i adaptin les bases de les noves contractacions d’aquest any en curs, atenent els esforços i l’impacte que l’adaptació a la crisi ha tingut en les entitats.
És per això que les entitats PROPOSEM:
 • Ajudes directes a les entitats petites que hagin patit una reducció “dràstica i involuntària” dels ingressos per culpa de les mesures de contenció del coronavirus.
 • L’elaboració d’un pla de contingència per part de les administracions perquè el teixit d’entitats petites de l’ESS i/o de la xarxa feminista no desaparegui o quedi greument danyat. El pla haurà d’estar alineat amb les demandes i necessitats expressades per les diferents entitats que les subscriuen.
 • Que es respectin els fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere tal i com estaven previstos, i que no es traslladin a d’altres emergències. Les violències masclistes continuen sent una gran emergència social.
Per adherir-te fes clic aquí